Aktivitet 3: Global viden

Aktivitet 3: Global viden

Instruktioner:

Læreren opdeler eleverne i 3 grupper, med en gruppe større end de 2 andre; og forbereder et kort over verden eller en globus. Efter at have spundet kloden vælger læreren et land og tildeler en opgave til hver gruppe:

1. Informationsgruppe:  de har til opgave at give oplysninger om det land, der er valgt på kloden (et land, ikke et kontinent). Informationsgruppen skal sige så mange ting, de ”ved, antager eller har hørt” om landet. Adgang til internet eller bøger er ikke tilladt.

2. Kritiske tænkere: den gruppe vil have det største antal mennesker, så de kan videre opdeles i tre grupper, som står for hhv. “falske nyheder”, “så sandt” og “stereotyp”, og har et skildt hver med dette påskrevet. I henhold til hvad informationsgruppen siger, kan de kritiske tænkere bedømme, hvad de individuelt synes om, hvad der siges ved at vifte med tegnene, og give grunde til, at de markerer som de gør.

3. Efterretningsbureauer: disse elever skal have adgang til internettet. De har ansvaret for at undersøge alle de lande, som informanterne lander i, og intet ved om. De skal forsyne klassen med 3-4 faktuelle oplysninger, f.eks. kontinent, majoritetsbefolkning eller minoritetskulturelle grupper.

Det vil måske være relevant med diskussioner ind imellem, i forbindelse med flertydige svar mv.

Diskussions guidelines:

 

Noget der er …
Eksempel
Tegn/ markering
Faktuelle oplysninger
  • Navn på kontinentet hvor landet er placeret.
  • Hvad der karakteriserer majoritetsbefolkningen eller flertallet af befolkningen.
“så rigtigt’’
Helt forkert
  • Forkert lokalisering
“fake news’’
Generali
seret holdning
  • Folk der er …
“stereotyp holdning’’

Materialer:

Billede med et kort eller et digitalt kort, handouts påskrevet FAKE NEWS, HELT RIGTIGT, STEREOTYP, adgang til internet.

Total varighed:

30min – 45min