Aktivitet 4: Fotograf krise – det enkelte billedes magt

Aktivitet 4: Fotograf krise – det enkelte billedes magt

Instruktioner:

 1. Læreren opdeler eleverne i grupper på 4-5.
 2. Hver gruppe får et billede, der er relateret til migrationsemnet.
 3. Som et første skridt skal hver elev reflektere individuelt over, hvad han/hun ser og tænker, og nedskrive sine tanker og forståelse for det billede. Eleven tager noter om:
 • Hvad ser du umiddelbart, ved allerførste indtryk, præsenteret på billedet? (f.eks. en mand, et barn osv)
 • Efter du analyser det lidt nærmere, hvordan forstår du så billedets indhold og budskab?

4. På næste trin, skal eleverne arbejde i grupper. De skal tage udgangspunkt i deres individuelle noter og forberede en planche der opsummerer deres tanker og derefter præsentere dem for klassen. På planchen skal de forsøge at adressere følgende spørgsmål:

 • Hvad ser du og hvordan er billedet relateret til emnet migration?
 • Hvilken fordel/ positiv virkning eller reaktion kunne billedet få hvis det blev brugt som forsidebillede til en avis?
 • Hvilken ulempe/ negativ virkning kunne billedet have, hvis det blev brugt som forsidebillede?
 • Mener I et billede fortæller hele historien, især uden en overskrift? Eller kræver det nærmere undersøgelse at forstå hvad emnet handler om? Begrund jeres svar.

5. Diskuter i klassen med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har et billede magt?
 • Hvilke risici indebærer brug af billeder? (fx. stereotyper, falske nyheder, fordomme/ bias, hvad repræsenteres, fare for individer der er på et billede hvis det bruges i en kampagne mv)

Materialer:

Handout 3: Et kopieret billede til hver gruppe.

Varighed:

45min-1time