ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Ιστορίες μετανάστευσης του χθες και του σήμερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Ιστορίες μετανάστευσης του χθες και του σήμερα

Οδηγίες:

Χωρίστε την τάξη σε 3 ή 4 ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει έρευνα και να παρουσιάσει μία περίπτωση μετανάστευσηςσύμφωνα με μία λίστα ερωτήσεων.

Κατανομή χρόνου

 1. Ερευνα: 20 λεπτά
 2. Παρουσίαση: 10 λεπτά
 3. Συζήτηση στην τάξη: 5 λεπτά

Στη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να ασκήσετε κριτική ως προς την πηγή των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε· παρατηρήστε τηνημερομηνία που γράφτηκε και τις λέξεις/κείμενο που χρησιμοποιούνται/-είται και πώς θα τις αντιλαμβανόμασταν σήμερα. Συγκρίνετε τις πληροφορίες της πηγής σας με άλλες πηγές, γιατί αυτό μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών. Παρακαλείστε να θυμάστε ότι κάποια θέματα είναι ευαίσθητα, οπότε συλλογιστείτε τους/τις συμμαθητές/-ριες σας και να είστε πρόθυμοι/-ες να μιλήσετε με τα άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Διάφορα θέματα που σχετίζονται με το θέμα της μετανάστευσης σημειώθηκαν σε διαφορετικά και απομακρυσμένα μέρη του κόσμου και σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι και τα ακόλουθα:

 1. Η μετανάστευση προσφύγων από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στην αρχή του ΔευτέρουΠαγκοσμίου Πολέμου (MERRA – Middle East Refugee Administration).
 2. Μεταναστευτικό φαινόμενο στην Αφρική σε σχέση με την αποικιοκρατία – εργαζόμενοι/-ες μετανάστες/-ριες και άποικοι.
 3. Μαζική μετανάστευση Εβραίων προσφύγων από την Ευρώπη στο Ισραήλ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1950-Αλιγιά).
 4. Τα τρία μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης Σουηδών στην Βόρεια Αμερική.
 5. Η αλλαγή του περιβάλλοντος στη Βόρεια Αφρική και η μετανάστευση.

Καθοδηγητικές ερωτήσεις για έρευνα και παρουσίαση:

 1. Διαχωρίστε σε έναν χάρτη τις περιοχές που έχουν εμπλακεί στη μετανάστευση π.χ. από – έως.
 2. Ποιοι παράγοντες οδηγούν στη μετανάστευση; (ένας ή παραπάνω)
  • Εκούσια μετανάστευση/Αναγκαστική μετανάστευση. Ποιοι είναι οι λόγοι;
  • Διερεύνηση, θρησκεία, πόλεμος ή σύγκρουση, περιβαλλοντικοί λόγοι, κοινωνικοοικονομικοί λόγοι.
 3. Πώς γίνονται δεκτοί/-ές οι μετανάστες/-ριες; Η παρουσία τους εκλαμβάνεται θετικά ή αρνητικά;
 4. Συζητήστε ή αναφέρετε πηγές έρευνας:
  • Θεωρείτε αυτή την πηγή ως ισχυρή ή αδύναμη και γιατί;
  • Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ανακαλύψατε αντικρουόμενα ευρήματα/ποικιλία ευρημάτων σχετικά με το θέμα;
  • Με βάση τα παραπάνω, πώς πιστεύετε ότι οι διαφορετικές τάσεις/προσεγγίσεις διαμορφώνουν την πληροφορία που διαβάζουμε;

Η προετοιμασία της παρουσίασης μπορεί να γίνει με τη χρήση ψηφιακής παρουσίασης (power-point), με χαρτοπίνακα παρουσιάσεων (flipchart) ή με άλλη δημιουργική μέθοδο.

Γενική συζήτηση στην τάξη: Τι μας λένε ή δείχνουν οι ιστορίες μετανάστευσης σχετικά με το πώς οι άνθρωποι σχετίζονται με το περιβάλλον τους αλλά και ο ένας με τον άλλο;

Υλικά:

Υπολογιστές για την έρευνα, χαρτοπίνακες παρουσίασης.

Συνολική διάρκεια:

45-60 λεπτά