ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Δημόσια συζήτηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Δημόσια συζήτηση

Υλικά:

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει τους ακόλουθους ρόλους σε πέντε (5) μαθητές/-ριες:

 • Άτομο 1: Είναι έντονα κατά των μεταναστών – χρησιμοποιεί στερεότυπα για να δικαιολογήσει τη θέση του/της – ένθερμος/-η υποστηρικτής/-τρια της διατήρησης της εθνικής υπερηφάνειας.
 • Άτομο 2: Πιστεύει ότι όλοι/-ες έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης αλλά είναι ενάντια στην παράτυπη μετανάστευση.
 • Άτομο 3: Οι γονείς του/της είναι μετανάστες/-ριες.
 • Άτομο 4: Κατανοεί πλήρως και τη νόμιμη αλλά και την παράτυπη μετανάστευση.  
 • Άτομο 5: Είναι μετανάστης/-ρια.

Ξεκινήστε διάλογο (π.χ. ένα σκετς, συνέντευξη στο ράδιο ή στην τηλεόραση) στον οποίο τα άτομα θα έχουν διαφορετική θέση σχετικά με τη μετανάστευση και θα πουν τη γνώμη τους για το θέμα χρησιμοποιώντας κάποιο από το περιεχόμενο που έχει ακουστεί ή έχοντας ερευνήσει το θέμα για την ανάπτυξη επιχειρημάτων σχετικών με τον χαρακτήρα που διαδραματίζει το κάθε άτομο.

Κατανομή χρόνου

 1. Ανάπτυξη κάθε επιχειρήματος: 5 λεπτά
 2. Δημόσια συζήτηση της κάθε ομάδας: 10 λεπτά (2 λεπτά ανά άτομο)
 3. Συζήτηση με όλη την τάξη: 10 λεπτά

Συζήτηση στην τάξη:

 1. Υπάρχει σωστό ή λάθος επιχείρημα σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και γιατί;
 2. Ποιες είναι οι απόψεις για την εγχώρια μετανάστευση σε σύγκριση με τη διεθνή μετανάστευση;
 3. Ο φόβος είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σχετικό με το θέμα. Μπορείτε να εντοπίσετε τον φόβο του κάθε ατόμου στη συζήτηση;

Συνολική διάρκεια:

45-60 λεπτά