ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Φωτογραφική κρίση – η δύναμη μίας εικόνας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Φωτογραφική κρίση – η δύναμη μίας εικόνας

Οδηγίες:

 • Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/-ριες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.
 • Κάθε ομάδα λαμβάνει και κοιτάζει μία εικόνα σχετική με τη μετανάστευση.
 • Στο πρώτο βήμα, κάθε μαθητής/-ρια, ατομικά, πρέπει να προβληματιστεί, σχετικά με αυτό το οποίο βλέπει και να σημειώσει τις σκέψεις του/της και αυτό που αντιλαμβάνεται στην εικόνα λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ερωτήσεις:
  1. Πριν αποδώσετε το νόημα, τι βλέπετε στην εικόνα (π.χ. έναν άνδρα και το παιδί του);
  2. Μετά από την πρώτη ανάλυση της εικόνας, ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις για αυτήν; (π.χ. τι θέλει να παρουσιάσει; Τι συναισθήματα σας προκαλεί;)
 • Στο δεύτερο βήμα, σε ομάδες, τα άτομα ξεκινούν από τις προσωπικές τους απαντήσεις, τις οποίες έγραψαν ατομικά, και σημειώνουν σε ένα φύλλο χαρτοπίνακα τις σκέψεις τους ως ομάδα και έπειτα, τις παρουσιάζουν στην ευρύτερη ομάδα, στην υπόλοιπη τάξη. Το χαρτί παρουσίασης πρέπει να εμπεριέχει τις απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
  1. Τι βλέπετε και πώς μπορεί να σχετίζεται αυτή η εικόνα στο θέμα της μετανάστευσης;
  2. Τι θετικό αντίκτυπο ή αντίδραση θα μπορούσε να έχει αυτή η εικόνα εάν χρησιμοποιούταν ως πρωτοσέλιδο εφημερίδας;
  3. Τι αρνητικό αντίκτυπο ή αντίδραση θα μπορούσε να έχει αυτή η εικόνα εάν χρησιμοποιούταν ως πρωτοσέλιδο εφημερίδας;
  4. Πιστεύετε ότι μία εικόνα περιγράφει όλη την ιστορία, ειδικά χωρίς να συνοδεύεται από μία περιγραφή, ή χρειάζεται περισσότερη έρευνα/πηγές; Παρακαλώ, αιτιολογήστε την απάντησή σας και, εάν είναι δυνατό, συσχετίστε τη με την εικόνα.
 • Στο τελευταίο βήμα, ξεκινάει μία συζήτηση στην τάξη με βάση τις επόμενες καθοδηγητικές ερωτήσεις:
  1. Γιατί μία εικόνα έχει δύναμη;
  2. Ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από μία εικόνα (στερεότυπα, ψευδείς ειδήσεις, τι αντιπροσωπεύεται, κίνδυνοι για το άτομο, όταν η εικόνα χρησιμοποιείται για μία καμπάνια);

Υλικά:

Έντυπο 3: Εκτυπωμένες ή ψηφιακές εικόνες για την κάθε ομάδα

Συνολική διάρκεια:

45λεπτά-1ώρα