Aktivitet 5: Indvandringshistorier fra i går og i dag

Aktivitet 5: Indvandringshistorier fra i går og i dag

Instruktion: 

Del klassen i 3-4 grupper. Hver gruppe skal undersøge og præsentere en case der handler om migration, og følge en liste af spørgsmål.   

Tidsfordeling:

 1. Research 20min
 2. Presentation 10min
 3. Klassediskussion 5min

Når I undersøger skal I være kritiske overfor kilderne I bruger. Vær opmærksomme på:   hvilket tidspunkt historien er skrevet i,  hvordan ordene og sproget bruges, og hvordan den ville opfattes i dag. Sammenlign informationen med andre kilder – herved kan validiteten undersøges.

Husk at emnet kan være sensitivt for andre, og vær god til at lytte til andre i diskussionerne.   

Emnerne i casene skal relatere til migration i andre historiske perioder og forskellige fjerne egne i verden.

Eksempler kan være:  

 1. Europæisk flygtninge migration i Mellemøsten og Nordafrika i begyndelsen af anden verdenskrig (Se MERRA – Middle East Refugee Administration).
 2. Migration til Afrika knyttet til kolonialisme – migrantarbejdere og bosættere. 
 3. Migration af jødiske flygtninge fra Europa, Mellemøsten og Nordafrika til Israel efter anden verdenskrig (1950 Aliyah)
 4. De tre store migrationsbølger af svensk migration til Nordamerika.
 5. Nordafrikas klimaforandringer og migration.
 6. North Africa’s climate change and migration. 

Retningslinje

 1. Udpeg på et kort hvilke regioner, som var involveret i migrations-eksemplet. F.eks. fra og til  
 2. Hvilke faktorer førte til migrationen? (En eller flere baggrunde). 
  • Var det frivillig migration/ tvungen migration? Begrund?
  • Udbytning, krig, konflikt? Hvilken art? (Ressourcer, politiske, religiøse, miljømæssige, socio-økonomiske, mv.).
 3. Hvordan blev migranterne modtaget? Var deres tilstedeværelse set som positiv eller negativ?
 4. Diskuter kilderne i elevernes research:
  • Vil I betragte dem som stærke eller svage? Hvorfor?
  • I Jeres research, fandt I noget som var modsætningsfuldt eller konroversielt omkring emnet/ casen?
  • På den ovenstående baggrund, hvordan tror du bias og perspektiv former den information, vi læser?

Præsentationen kan forberedes med powerpoints, plancher eller en anden kreativ metode.

Generel klassediskussion: Hvad kan migrationshistorierne fortælle eller vise om hvordan mennesker relaterer sig til hinanden og til miljøet?

Materialer:

Computere til research, plancher.

Total varighed:

45min -1 time