Aktivitet 5: At skulle tvinge sig ind i cirklen

Aktivitet 5: At skulle tvinge sig ind i cirklen

Denne øvelse vedrører minoritets-majoritetsforhold, og de sociale og politiske mekanismer, der deler samfundet. Den sigter mod at opleve, at være en del af henholdsvis en majoritetsgruppe og en minoritetsgruppe, samt mod at analysere de strategier, vi bruger for at blive accepteret af majoritetsgruppen.

Instruktioner:

  1. Opdel gruppen i undergrupper på 6 til 8 personer.
  2. Bed hver gruppe om at vælge en person til at være ‘observatøren’ og en anden til at være ‘outsider’
  3. Bed de andre medlemmer af gruppen om at stå skulder ved skulder for at danne en cirkel der er så tæt som muligt, så der ikke efterlades noget mellemrum.
  4. Forklar, at ‘outsideren’ skal prøve at komme ind i cirklen, mens de, der danner cirklen, skal prøve at holde dem ude.
  5. Bed observatørerne om at lave notater om de strategier, der bruges både af ‘outsideren’ og af dem i cirklen, og give dem til opgave også at fungere som tidtager.
  6. Efter to-tre minutter, og uanset om outsideren formåede at komme ind i cirklen eller ej, slutter ‘outsider’ sig til cirklen, og et andet medlem har turen. Aktiviteten slutter når alle de medlemmer af gruppen, der ønsker det har prøvet af ‘tvinge sig ind i cirklen’

Sammenfatning og evaluering:

Saml alle sammen for at diskutere, hvad der skete, og hvordan de følte det. Start med at spørge spillerne: Hvordan følte du dig, da du var en del af cirklen? Hvordan følte du dig, da du var ‘outsider’? Føler de, der lykkedes med at ”tvinge sig ind i cirklen”, sig anderledes end dem, der ikke klarede det?

Variationer:

Hvis der er nok mennesker til at lege med flere cirkler, kan du i begyndelsen bede hver gruppe om at give sig selv et 

navn. Dette vil styrke følelsen af ​​gruppeidentitet. Du kan derefter spille, så outsideren altid kommer fra en anden gruppe. Ved afslutningen af ​​hver runde skal ‘outsideren’ vende tilbage til deres oprindelige gruppe, uanset om de ‘tvinger sig ind i cirklen’ eller ej. Dette vil typisk understrege følelsen af ​​ensomhed, når du er ‘outsider’.

Forslag til opfølgning:

Foreslå deltagerne at sige, hvordan de kunne være mere opmærksomme på deres egen adfærd, og når de måske uden at ville det, udelukker andre fra ‘gruppen’. Diskuter om der er repræsentanter fra alle dele af det lokale samfund involveret i lokale grupper, klubber, samfund eller organisationer? Kunne alle være med, hvis de ville? Hvad stopper dem? Hvad ville tilskynde dem til at deltage? Bestem, hvad og hvordan du vil kunne gøre og handle for at sikre, at muligheden for at deltage er åben for alle.