Aktivitet 3: Hvor står jeg?

Aktivitet 3: Hvor står jeg?

Tilpasset efter øvelsen ‘Where Do You Stand?’ fra  Compasito manual: http://www.eycb.coe.int/compasito/

Resume:

eleverne skal give udtryk for deres holdninger til stereotypiske ideer og diskutere dem.

Materialer:

 • Et skilt hvor det står ENIG og et andet hvor der står UENIG
 • Udsagn:

 • Piger bør ikke spille fodbold eller andre drenge aktiviteter.
 • Man skal respektere LGBT-personers rettigheder
 • Drenge skal ikke græde.
 • Rengøring er et kvindejob.
 • Hvis en dreng kan lide pink, er han bøsse.
 • Kvinder og mænd er ligeberettigede.

Varighed:

45 minutter

Instruktioner:

 • Sæt skiltene ENIG og UENIG op i hver sin ende af lokalet.
 • Fortæl eleverne at de skal tage stilling til forskellige udsagn. De skal stå i midten af lokalet og når de uenige, skal de gå væk fra lokalets midte. Det er ikke tilladt at blive stående i midten og ingen må sige noget før alle har placeret sig. De elever, som er enige i udsagnet, skal prøve at få de andre til at skifte mening og omvendt.
 • Efter at alle har placeret sig i lokalet, spørg dem hvorfor de valgt at placere sig netop der.
 • Spørg derefter om der er nogen, som ønsker at skifte plads.
 • Stil eleverne følgende spørgsmål:
  1. Var det svært at bestemme sig? Hvornår?
  2. Skiftede du mening ?
  3. Er der udsagn, hvor du stadig er usikker ?
  4. Er der noget du gerne ville diskutere mere?
  5. Lærte du noget nyt i denne øvelse?