Aktivitet 6: Panel Diskussion

Aktivitet 6: Panel Diskussion

Instruktion: 

Læreren tildeler eleverne de følgende roller:

 • Person 1: Stærk modstander af migranter – bruger stereotyper til at retfærdiggøre sine perspektiver – stærk fortaler for etno-national stolthed. 
 • Person 2: Mener at alle har ret til legal fri bevægelighed, men er stærk modstander af illegale migranter. 
 • Person 3: Har forældre som er migranter.
 • Person 4: Helt forstående overfor både legale og illegale migranter.
 • Person 5: Er en migrant.

Skab en debat (spil f.eks. at det foregår på tv, radio), hvor individer med forskellige idéer, holdninger og perspektiver skal udtrykke deres holdninger om migration. Deltagerne skal bruge noget af indholdet fra emneforløbet eller som er fundet i undersøgelsen, til at udvikle din person og vedkommendes perspektiv. 

Tidsforbrug:

 1. Udvikling af argument: ca. 5 min
 2. Hver gruppes paneldiskussion: ca. 10 min
 3. Klassediskussion: ca. 10 min

Spørgsmål i klasse diskussionen:

 1. Er der et rigtigt og forkert argument om emnet migration? Hvorfor / hvorfor ikke? 
 2. Hvad er dine meninger om national/intern versus international migration? Begrund.
 3. Frygt er et hyppigt træk knyttet til emnet. Kan I identificere hver persons frygt i løbet af diskussionen?  

Varighed:

45min-1 time