Aktivitet 6: Euro-rail

Aktivitet 6: Euro-rail

Dette er en øvelse om fordomme og grænserne for tolerance, samt om billeder og stereotyper om forskellige mindretal. Den sigter mod at udfordre elevernes stereotyper og fordomme omkring andre mennesker og minoriteter, og om de billeder og associationer, teksten rejser. Eleverne vil reflektere over de opfattelser, de har for forskellige minoriteter. Bevidsthed om grænserne for ens tolerance vil øges.

Læreren giver en kopi af læringsmaterialet til hver person, beskriver kort scenariet og beder dem læse beskrivelserne af de mennesker, der rejser på toget. Derefter bliver hver person bedt om individuelt at vælge de tre personer, de helst vil rejse med, og de tre, de mindst gerne vil rejse med. Når alle har truffet deres individuelle valg, skal du bede dem om at indgå i grupper på fire til fem, og at:

  • Dele deres individuelle valg og begrunde dem.
  • Sammenligne deres valg og begrundelser og se hvor der er ligheder.
  • Opstille en fælles liste (de tre plusser og de tre ‘minusser’) gennem konsensus

I plenum, bed hver gruppe præsentere deres konklusioner, herunder årsagerne til deres fælles valg. De skal også sige, i hvilke tilfælde, der var mest uenighed i gruppen.

Sammenfatning og evaluering:

Debriefing og diskussion vil være baseret på gruppens rapporter. Sammenligning af de forskellige resultater er en god måde at introducere diskussionen på. Du kan fortsætte med at stille spørgsmål som f.eks:

  • Hvor realistiske er situationerne der er blevet præsenteret?
  • Har nogen i gruppen oplevet en lignende situation i det virkelige liv?
  • Hvad var de vigtigste faktorer, der bestemte dine individuelle valg og beslutninger?

Arbejd med eleverne om det forhold, at der var meget lidt information præsenteret om personerne. Folk har en tendens til at tilføje forestillede oplysninger om de rejsende, baseret på de stereotyper, vi bevidst og ubevidst er i besiddelse af, når vi træffer vores beslutninger og valg.

Denne aktivitet er hentet fra: Europarådets Undervisningsmateriale: All different All equal. (2016).  https://rm.coe.int/1680700aac