Aktivitet 2: Hvem er jeg?

Aktivitet 2: Hvem er jeg?

Materialer:

 • Tudser i forskellige farver. Om muligt, en forskellig farve til hver deltager
 • Et stykke papir pr deltager
 • Stort hvidt papir/planche og tudser

Varighed:

25 minutter

Aktiviteten trin for trin:  

 1. Som opvarmning, bed eleverne gå sammen parvis i summegrupper. Bed dem lade som om de ikke kender hinanden, og introducere sig for hinanden.
 2. Bed eleverne reflektere over hvad der er interessant at vide om en anden person, når du først møder vedkommende, og brainstorm over forskellige kategorier af information om mennesker. F.eks. navn, alder, køn, nationalitet, familierolle, kønsidentitet, religion, job, studie, etnicitet, musiksmag, sport/ hobby, hvad man kan lide og ikke lide osv.
 3. Forklar derefter at de nu skal finde frem til, hvor meget hver person har til fælles med andre i gruppen. Del papir og tudser ud, og forklar at første trin er at alle skal tegne en tegning/ repræsentation af deres identitet. De skal tænke på sig selv som stjerner, og at aspekter af deres identitet stråler ud i deres fællesskab og samfund. Bed eleverne overveje de 8-10 vigtigste aspekter af deres identitet, og tegne deres personlige stjerne.
 4. Bed eleverne gå rundt og sammenligne deres stjerner. Når de finder en som de deler en stråle med, skal de skrive deres navn ved strålen/ stjernekanten. (F.eks. hvis Mads og Amir deler en ‘rapper’ stråle, skal de skrive hinandens navne på hver tegning ved den stråle). Brug 15 minutter på denne del.
 5. Kom tilbage i plenum og bed eleverne tale om hvor individuelle de hver især fandt at de var. Spørg dem:
 • Hvilke aspekter af identiteten har folk til fælles, og hvilke er unikke?
 • Hvor ens og hvor forskellige er folk i gruppen? Har folk mere til fælles end de er forskellige?
 1. Lav en brainstorm i plenum over aspekter af identiteten, som mennesker vælger og aspekter de er født med. Skriv dem op i 2 kolonner på den store planche.
 2. Gå derefter over til at diskutere hvad eleverne har opdaget om dem selv og om hinanden, og betydningen af det for menneskerettighederne.
 • Hvad lærte I om jer selv? Var det svært at beslutte hvad der var de 10 vigtigste aspekter af jeres identitet?
 • Var der nogen der var lidt overraskede over resultatet da de sammenlignede deres stjerner? Havde de mere eller mindre til fælles end de havde forventet?
 • Hvordan oplevede I diversiteten i gruppen? Oplevede I at forskellighederne gjorde gruppen mere interessant at være i? Eller gør det det svært at være, og arbejde sammen?
 • Var der nogle aspekter af de andres identiteter, som eleverne følte trang til at reagere overfor, og sige “jeg er ikke…”? F.eks. Jeg er ikke fodboldfan, ikke fan af rapmusik, kan ikke lide hunde, jeg er ikke homoseksuel, jeg er ikke kristen -?
 • Hvordan udvikler identitet sig? Hvilke aspekter er socialt konstruerede og hvilke er medfødte? Hvilke ligger fast og hvilke forandres?
 • I relation til køn: hvilke aspekter er socialt konstruerede, og hvilke er medfødte?
 • Skrev eleverne “pige” og “dreng”? Hvad associerer folk med ordene “pige” og “dreng”? Er associationerne de samme for de to køn? For alle piger og alle drenge?
 • Hvor meget dømmes mennesker efter deres individuelle identitet, og hvor meget efter hvilken gruppe de ses som at de tilhører?
 • I hvilken grad er mennesker frie til at vælge deres identitet? Hvad betyder det for dem selv og for det samfund de lever i – og især for menneskerettighederne om ligeværd og respekt?