Aktivitet 3: Leg med billeder

Aktivitet 3: Leg med billeder

Materialer:

Varighed:

30 minutter

Aktiviteten trin for trin:

 1. Bred billederne ud på et stort bord.
 2. Bed eleverne arbejde individuelt.
 3. Læs en af artiklerne fra FNs Menneskeretserklæring højt og skriv den op på tavlen.
 4. Bed eleverne kigge på billederne og vælge den der efter deres mening bedst repræsenterer artiklen.
 5. Bed derefter eleverne en ad gangen om at sige hvilket billede de valgte og hvorfor.
 6. Lav en note om hvilke billeder som blev valgt, skriv nummeret på tavlen.
 7. Lav 4-5 runder mere, hvor du nævner forskellige artikler af menneskeretserklæringen. Vælg en blanding af politiske, sociale og økonomiske rettigheder.
 8. Lav en opsummering af aktiviteten og tal med eleverne om hvad de har lært.      
Part2 Module 6 Activity 3 Playing with pictures photo
 • Valgte eleverne forskellige billeder under de forskellige runder, eller syntes de at et eller to billeder sagde det hele
 • Havde eleverne forskellige idéer om hvad der repræsenterede de forskellige rettigheder, eller valgte de de samme billeder? Hvad fortæller det os om hvordan vi hver især ser verden?
  • Gennemgå listen på tavlen. Hvilke billeder blev mest valgt? Hvad var særligt ved de billeder? Hvorfor blev de valgt ofte? Gør størrelsen eller farven en forskel, eller var det det billedet forestillede som var årsagen?

  • Var et billede valgt til at repræsentere flere forskellige rettigheder?

  • Var nogen uenige om andres fortolkning af bestemte billeder?

  • Var der billeder som aldrig blev valgt? Kunne de billeder alligevel fortolkes som at de repræsenterer en menneskerettighed? Hvilke?