Aktivitet 1: Tag et skridt fremad

Aktivitet 1: Tag et skridt fremad

Materialer:

 • Kort hvor rollerne kort er beskrevet.
 • Et rum med nogenlunde plads (en gang, et større lokale eller udendørs).
 • CD afspiller og beroligende musik.
 • En hat.

Varighed:

60 minutter

Aktiviteten trin for trin:

Vi er alle lige – men nogle er mere lige end andre. I denne aktivitet har deltagerne roller, og bevæger sig fremad afhængigt af deres chancer og muligheder i livet.  

 1. Skab en rolig atmosfære med rolig baggrundsmusik. Alternativt, skab ro og stilhed i lokalet.
 2. Bed eleverne tage et rollekort op af hatten. Sig at de skal holde det for dem selv og ikke vise det til nogen.
 3. Bed dem sætte sig ( gerne på gulvet) og læse grundigt hvad der står på deres rollekort.
 4. Bed dem derefter leve sig ind i rollen. For at hjælpe dem på vej, læs nogle af følgende spørgsmål op. Hold pause efter hvert spørgsmål, for at give dem tid til at reflektere og opbygge et billede af dem selv og deres liv:
  • Hvordan var din barndom? Hvad slags hus boede du i? Hvilke lege legede du? Hvilket slags arbejde havde dine forældre?
  • Hvordan er din hverdag nu? Hvor opholder du dig mest i hverdagen? Hvad laver du om morgenen, om eftermiddagen, om aftenen?
  • Hvilken slags livsstil har du? Hvor bor du? Hvor mange penge tjener du hver måned? Hvad laver du i din fritid? Hvad laver du i ferier?
  • Hvad synes du er spændende og hvad er du bange for?    
 5. Nu beder du eleverne være fuldstændig stille, mens de stiller sig side om side på en række.
 6. Fortæl, at du vil læse en række situationer og begivenheder op. Hver gang de kan svare ja til udsagnet skal de tage et skridt fremad. Ellers skal de blive stående hvor de er uden at bevæge sig.
 7. Læs situationerne op en ad gangen. Hold pause mellem hvert udsagn for at give eleverne tid til eventuelt at træde fremad, og til at se sig omkring og lægge mærke til deres positioner i forhold til hinanden.
 8. Til slut bed alle lægge mærke til deres endelige positioner. Giv dem et par minutter til at komme ud af rollen inden opsamling i plenum.        
 9. Begynd med at spørge eleverne om hvad der skete og hvordan de har det med aktiviteten. Gå derefter videre med at tale om hvad øvelsen handlede om og hvad de har lært.
  • Hvordan havde eleverne med at træde fremad – eller ikke?
  • Jer der trådte fremad ofte – hvornår begyndte de at lægge mærke til at andre ikke bevægede sig hurtigt, som de gjorde?
  • Var der nogen der følte at der var øjeblikke hvor deres grundlæggende menneskerettigheder blev overtrådt?
  • Kan I gætte hinandens roller? (Lad eleverne afsløre deres roller under denne del af diskussionen).
  • Hvor nemt eller svært var det at spille de forskellige roller? Hvordan forestillede de sig at personen, de spillede, var?
  • Afspejler øvelsen samfundet på nogen måde? Hvordan?
  • Hvilke menneskerettigheder er på spil for de forskellige roller? Kan nogen sige at deres menneskerettigheder ikke blev respekteret – eller at de ikke havde adgang til dem?
  • Hvilke første skridt kunne tages for at adressere ulighederne i samfundet?