ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η ιστορία του ονόματός μου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η ιστορία του ονόματός μου

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να μοιραστούν την ιστορία του ονόματός τους και τη σημασία του. Οι μαθητές/-ριες μαθαίνουν περισσότερα για τους/τις άλλους/-ες, μαθαίνουν να εκτιμούν την ιστορία των άλλων και να προβληματίζονται σχετικά με τη σύνδεση του ονόματός τους, της ταυτότητάς τους και τους πολιτισμικού τους υποβάθρου.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους/τις μαθητές/-ριές τους να ρωτήσουν τους γονείς τους για πληροφορίες σχετικά με το όνομά τους και να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις (μπορεί επίσης, να ανατεθεί ως άσκηση για το σπίτι):

  • Ποιος/-α διάλεξε το βαπτιστικό σου όνομα και γιατί;
  • Σημαίνει κάτι;
  • Ήταν πάντα έτσι ή άλλαξε;
  • Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι γράφουν ή προφέρουν το όνομά σου λάθος;
  • Σου αρέσει το όνομά σου;
  • Πώς θα σου άρεσε να σε φωνάζουν;
  • Πώς σε φωνάζουν οι συγγενείς και οι φίλοι/-ες σου;
  • Υπάρχει άλλος τρόπος προφοράς/γραφής του ονόματός σου σε κάποια άλλη γλώσσα;
  • Σε ποια γλώσσα σου αρέσει πιο πολύ το όνομά σου;
  • Υπάρχει κάποια ιστορία που συνδέεται με το όνομά σου;

Στη συνέχεια, η τάξη κάνει έναν κύκλο μέσα στην αίθουσα και ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/-ριες να μοιραστούν τις ιστορίες των ονομάτων τους. Για αυτή τη δραστηριότητα απαιτείται η προετοιμασία ενός χαρτοπίνακα παρουσίασης με τις ερωτήσεις. Κανείς δεν υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Αν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να καλέσετε τους/τις μαθητές/-ριες να γράψουν το όνομά τους σε ένα χαρτί και δίπλα σε κάθε γράμμα του ονόματος να σημειώσουν κάτι που θεωρούν χαρακτηριστικό του εαυτού τους και που ξεκινά από το ίδιο γράμμα. Αυτό μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό, μία δραστηριότητα, ένα άτομο κτλ. Τότε όλοι/-ες παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην υπόλοιπη ομάδα.

Μία παρόμοια άσκηση μπορεί να βρεθεί στο: The „Listen“ Project (2019): The LISTEN Manual. https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf