Aktivitet 1: Historien om mit navn

Aktivitet 1: Historien om mit navn

I denne aktivitet inviteres deltagerne til at dele historien om deres eget navn, dets historie og betydning. Eleverne lærer mere om hinanden, de lærer at værdsætte hinandens baggrund, og de reflekterer over forbindelsen mellem navn, identitet og kulturel baggrund.

Lærere kan bede deres elever om at spørge efter information om deres navn fra deres forældre og besvare følgende spørgsmål (kan også gøres som en lektie):

  • Hvem valgte dit navn og hvorfor?
  • Har det en betydning?
  • Var dit navn altid sådan eller har det ændret sig?
  • Udtaler eller skriver folk nogle gange dit navn på en forkert måde?
  • Kan du lide dit navn?
  • Hvad ville du gerne kaldes?
  • Hvad kalder din familie og venner dig?
  • Er der en anden måde at skrive eller udtale dit navn på et andet sprog?
  • I hvilken sproglig version kan du lide dit navn bedst?
  • Er der historie knyttet til dit navn?

Klassen sætter sig sammen i en cirkel og læreren inviterer eleverne til at dele historierne om deres navne. Forbered ved at skrive spørgsmålene op på tavlen eller på en planche. Ingen skal tvinges til at svare på alle spørgsmålene.

Hvis du har tid til overs kan du invitere hver deltager til at skrive hans/ hendes navn på et papir og ved siden af hvert navn, noget som eleven finder typisk for sig selv, der starter med navnets bogstav. Det kan være et karakteristika, en hobby, en person osv. Derefter kan alle eleverne præsentere sine idéer for de andre i klassen  

En lignende øvelse kan findes i projektet “Listen“ (2019), The LISTEN Manual:
https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf