ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Σιωπηλή Μέθοδος Συζήτησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Σιωπηλή Μέθοδος Συζήτησης

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει ένα θέμα προς συζήτηση γράφοντάς το με κεφαλαία γράμματα σε ένα χαρτί, το οποίο τοποθετεί στο πάτωμα.

Οι μαθητές/-ριες γράφουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, μπορεί να είναι μία λέξη σχετική με το θέμα που παρουσιάζεται, μία δήλωση, μία ερώτηση, μία αμφιβολία, ένα γεγονός.

Οι μαθητές/-ριες μπορούν, επίσης, να απαντήσουν σε κάτι που έχει γραφτεί από κάποιο άλλο άτομο πριν από αυτούς/-ές τοποθετώντας ένα χαρτί δίπλα από εκείνο που έχει ήδη γραφτεί διατυπώνοντας αντεπιχειρήματα, κάνοντας συνδέσεις, απαντώντας μία ερώτηση που έχει τεθεί ή απευθύνοντας άλλες ερωτήσεις.

Πολλά άτομα μπορούν να γράφουν ταυτόχρονα.

Ο μόνος κανόνας είναι ότι δεν μιλάει κανείς κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Μετά από κάποιο χρόνο (μπορεί να είναι μισή ώρα ή παραπάνω, ανάλογα με την αλληλεπίδραση των μαθητών/-ριών), οι προφορικές συζητήσεις μπορούν να ξεκινήσουν αναλύοντας αυτά που είναι γραμμένα στα χαρτιά.