Aktivitet 2: Personlige helte

Aktivitet 2: Personlige helte

Vi har alle respekt og beundring for mennesker, der inspirerer os. Nogle gange fungerer de som forbilleder. Ved at udveksle følelser om personlige helte, uanset om de er levende eller døde, kan deltagerne komme til at kende hinanden bedre og desuden få et indblik i forskellige kulturer.

Emner der behandles:

 • Helte som elementer og symboler på socialisering og kultur
 • Forskellige læsninger af historien og forskellige personlige præferencer og smag
 • Forskelle og ligheder blandt mennesker fra forskellige kulturel og etnisk baggrund

Mål:

 • At gøre deltagerne opmærksomme på forskellene og lighederne i gruppen.
 • At skabe nysgerrighed blandt deltagerne omkring andres helte.
 • At lære hinanden at kende i gruppen.
 • At være selvkritisk over ens etnocentrisme (forståelse ud fra ens egen kulturelle model).
 • At reflektere over historieundervisningens og mediernes rolle som skabere af helte.

Hvis gruppen er stor, skal deltagerne opdeles i grupper på 5 til 6 personer. Bed folk om at starte med at tænke selv hver især på tre mennesker, der er deres personlige helte. Efter cirka fem minutter inviteres deltagerne til at dele deres valg og at sige, hvad de beundrer disse mennesker for. Giv tilstrækkelig tid til en reel udveksling og spørgsmål. Bed hver gruppe om at angive på en planche navnene på helte, deres nationalitet og, hvis det er relevant, de områder, de måske blev berømte for, f.eks. kultur, musik, sport, politik, andre handlinger mv. I plenum skal du bede hver gruppe om at præsentere sin planche for de andre grupper.

I en opsamlende session skal du notere, hvilke eventuelle helte, der nævnes mere end én gang, eller vises ofte. Bed derefter deltagerne til at sige, om de kunne lide aktiviteten, og diskuter derefter følgende spørgsmål:

 • Var der nogen overraskelser eller helte, der var ukendte af nogen? Tal om hvorfor.
 • Var der tendenser med hensyn til for eksempel nationalitet eller køn? I så fald, hvorfor har de fleste af gruppens helte den samme nationalitet, kulturelle baggrund eller køn? Tilhører de majoritetsbefolkningen eller minoriteter?
 • Hvad er det, der får os til at værdsætte nogle helte, snarere end andre?
 • Tror du, at dine helte er universelle? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Denne aktivitet kan gøres mere spændende, hvis deltagerne på forhånd orienteres, så de kan medbringe fotos, musik eller avis indlæg om deres helte. Som et alternativ kan du samle aviser eller tidsskrifter, f.eks. bl.a. ungdomstidsskrifter, og lægge dem til deltagerne i rummet.

Princippet bag aktiviteten – at vores valg af helte er relative og afhænger af vores kultur – fungerer bedst, hvis gruppen er multikulturel. Alders- og kønsforskelle i gruppen vil også vise sig at være interessante.

Som et yderligere element i øvelsen kan du måske identificere en helt, enten lokal, national eller international, som du mener burde introduceres til dine elever i denne sammenhæng. Helten kan være en person, der har vist stor karakterstyrke, eller opnået noget specielt i f.eks. bekæmpelse af racisme, fremmedhad eller antisemitisme, eller kan være en person, du har identificeret som bidragende til kampen mod et andet problem, f.eks. intolerance over for mennesker med aids el.lign.

Denne øvelse er hentet fra: Europarådet (2016), Undervisningshæfte: All different All equal.