Aktivitet 5: Konfliktløsning og fredsskabende aktiviteter

Aktivitet 5: Konfliktløsning og fredsskabende aktiviteter

Materialer:

  • Kopier af case studier
  • PC
  • Internet adgang

Varighed:

1 ½ – 2 timer

Aktivitetsbeskrivekse:

Trin 1:  Vis eleverne FN`s interaktive kort over fredsbevarende aktiviteter:
https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
Bed dem om parvis at sætte sig ind i dette kort   (20-30 minutter)  

Trin 2: Print  og uddel følgende case:

To grupper i et land er i konflikt. Den “gule gruppe”, som i 200 år har været politisk dominerende i landet, er mest velhavende. Den “blå gruppe” arbejder i dårligt betalte job og har ikke adgang til højere uddannelse. De to grupper lever i relativt adskilte dele af landet.

En dag eksploderer 6 bomber og mere end 2000 mennesker blev dræbt. Det viser sig at attentatet er udført af partisaner fra den blå gruppe. En væbnet konflikt udvikler sig til en borgerkrig, som breder sig til hele befolkningen. Den blå gruppe

bliver støttet militært af et naboland. Efter 2 år lykkes det FN af forhandle en våbenhvile. Den blå gruppe kontrollerer et mindre landområde og den gule gruppe kontrollerer resten af landet. Det lille del af landet har landets eneste naturlige ressource: olie som sælges til høje priser. Den største del af landet har ingen ressourcer, men den gule gruppe har høj uddannelse  og velstand baseret på mange års politiske favorisering.

Trin 3: Del klassen i 4 grupper. to af grupperne skal udarbejde planer som kan få begge grupper til at stoppe kampen og føre til en fredelig løsning af konflikten. Brug al relevant information for at finde et kompromis, som begge grupper kan acceptere.(30 minutter)

De andre grupper er den gule og blå gruppe, de skal diskutere situationen og opstille 3-5 krav, som de tror kan repræsentere gruppens interesser og føre til retfærdig fred. (30 minutter.)

Trin 4: Grupperne mødes parvis : en fredsgruppe og en blå/gul gruppe. De skal forhandle sig frem til en løsning.

Trin 5: I plenum fremlægger grupperne både processen og resultaterne.