Practice Logo
 
PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences

Ενημερωτικό δελτίο #1 – Καλώς ήρθες στο έργο PRACTICE!

Καλώς ήρθες στο έργο PRACTICE!

 

Είσαι καθηγητής;

 

Νιώθεις την ανάγκη να αποκτήσεις νέες ικανότητες και δεξιότητες για να αντιμετωπίσεις τις πολύπλοκες καταστάσεις στην τάξη και να ανταποκρίνεσαι σε διαφορετικές ομάδες; Νιώθεις την ανάγκη των μαθητών σου να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη ώστε να ανταποκριθούν στην διάχυτη πληροφόρηση στην οποία υπόκεινται, να κατανοήσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κόσμου, να αμφισβητήσουν τα νέα που ακούνε και διαβάζουνε, να διαμορφώσουν την δική τους άποψη γύρω από ευαίσθητα θέματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;

 

Εργάζεσαι στο χώρο της εκπαίδευσης;

 

Ενδιαφέρεσαι για καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών των καθηγητών και των μαθητών;

 

 

Το έργο PRACTICE Preventing Radicalism through critical thinking competences στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εκπαιδευτικούς με επίκεντρο την προώθηση των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προληφθεί η ριζοσπαστικοποίηση.

Το ευρωπαϊκό έργο PRACTICE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής είναι το Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

 

Οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν σε 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα και Η.Β. 

 

Το έργο ξεκίνησε στο Παλέρμο, της Ιταλίας στις 22-23 Νοεμβρίου 2018.

 

 

Practice Kick Off Meeting

Σε όλη την Ευρώπη, τα σχολεία κατέχουν σημαντικό ρόλο  στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, προωθώντας κοινές ευρωπαϊκές αξίες, προάγοντας την κοινωνική ένταξη, βελτιώνοντας την αμοιβαία κατανόηση & ανοχή και αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη των μαθητών σχετικά με αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα θέματα.

 

To έργο PRACTICE αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο και στηρίζει ευκαιρίες για την συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση των καθηγητών στο συγκεκριμένο πεδίο, αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας και διαδίδοντας μία καινοτόμο προσέγγιση, χρησιμοποιώντας συνεργασίες.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Educational resource icon

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου PRACTICE  θα είναι το Πρόγραμμα για την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης, ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος που θα εξοπλίσει  τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νέα εργαλεία για την κατανόηση και την πρόληψη των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης στην εκπαίδευση, ενισχύοντας την κριτική σκέψη των μαθητών, την έννοια του πολίτη και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη διάκρισης.


Σκοπός του έργου PRACTICE είναι να:

  • Προωθήσει την κριτική σκέψη και αποτελεσματικές στρατηγικές για να εμπλέξει τους μαθητές σε τοπικά, εθνικά και διεθνή θέματα
  • Αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αμφιλεγόμενα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές λόγω παραπληροφόρησης 
  • Αντιμετωπίσει λανθασμένους μύθους και να κινητοποιήσει την κατανόηση και την εκτίμηση της διαφορετικότητας
  • Βελτιώσει τις δεξιότητες των καθηγητών και των διευθυντών στο να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση και το πως θα τις περιορίσουν
  • Ενισχύσει την ελευθερία λόγου μέσω της συμμετοχής των μαθητών
  • Βελτιώσει την θετική επίλυση προβλημάτων και να αναπτύξουν δυναμικές προσεγγίσεις για την επίλυση προσωπικών συγκρούσεων


…ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ!

 

Το PRACTICE θα αναπτύξει επίσης:

  • Μία Συγκριτική ερευνητική έκθεση για να αναλύσει τις αδυναμίες και καλές πρακτικές στις μεθόδους συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη, τα εργαλεία και τις μεθόδους για την προώθηση της κριτικής σκέψης στην τάξη, τις πολιτικές και πρακτικές πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Οδηγίες για δασκάλους, για την ορθή χρήση του προγράμματος σχετικά με την Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης στην τάξη, παρέχοντας το υπόβαθρο, τις πληροφορίες και τις συμβουλές για το πως να χειρίζονται και να αντιμετωπίζουν θέματα ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο.
  • Μία αναφορά πολιτικών συστάσεων για να επηρεάσει όσους χαράσσουν πολιτική για την βελτίωση των τωρινών πολιτικών και στρατηγικών για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, την διδασκαλία της κριτικής σκέψης και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο καθιστώντας τους πιο σχετικούς με τις ανάγκες του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος.


 
Outputs icon

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ;

 
Get involved icon
Διεξάγουμε έρευνα πεδίου για να εντοπίσουμε τις ανάγκες στην συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, στις μεθόδους διδασκαλίας σχετικά με την κριτική σκέψη και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο περιβάλλον της τάξης και για να θέσουμε την βάση για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του έργου.
 
Θέλουμε να εμπλέξουμε 5 σχολεία, 8 καθηγητές, 7 Διευθυντές  αλλά και ενδιαφερόμενα μέρη στο πεδίο της εκπαίδευσης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Θα οργανώσουμε ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις τις επόμενες εβδομάδες: Εάν είσαι δάσκαλος, διευθυντής ή ενδιαφερόμενο μέρος, η συνεισφορά σου θα είναι ιδιαίτερη για την κατανόηση των αναγκών πάνω στις οποίες θα δομήσουμε μία αποτελεσματική παρέμβαση στο πεδίο.Επικοινώνησε μαζί μας!

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Ακολούθησέ μας στο FACEBOOK

 

Επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.practice-school.eu

 

Επικοινώνησε μαζί μας

practice@kmop.eu

210- 3637547

Contact us icon
Practice partners
 
Erasmus+ Logo

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

© PRACTICE


Newsletter developed by Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci


View web version | Unsubscribe