Practice Logo
 
PRACTICE – Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences

Nyhedsbrev 1 Velkommen til PROJEKT PRACTICE

Velkommen til PRACTICE projektet

 

Er du lærer?

Har du behov for at få nye kompetencer til at kunne håndtere komplekse undervisningssituationer med heterogene elevgrupper?

 

Synes du, at eleverne har brug for at udvikle kritisk tænkning for at kunne navigere i den stadig mere komplekse omverden og for at kunne danne sig en selvstændig mening om kontroversielle spørgsmål og begivenheder?

 

Er du beslutningstager på undervisningsområdet?

 

Er du interesseret i innovative metoder til at imødekomme læreres og elevers behov?

 

 

PRACTICE har til formål at udvikle et transnationalt strategisk efteruddannelsesprogram med fokus på sociale, interkulturelle og medborgerkompetencer samt kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering for folkeskolens ældste elever.

PRACTICE er er europæisk Erasmus+ projekt, som er startet i september 2018 og koordineres af organisationen Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

 

Projektets aktiviteter vil blive implementeret i 6 forskellige europæiske lande: Italien, Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland og England.

 

Projektet blev lanceret i Palermo den 22. og 23. november 2018.

 

Practice Kick Off Meeting

Over hele Europa spiller skolen en vigtig rolle i forebyggelsen af radikalisering ved at fremme europæiske værdier og social inklusion – og ved at udvikle gensidig forståelse og tolerance såvel som kritisk tænkning i forhold til kontroversielle og sensitive spørgsmål.

 

Det ser vi som nøglefaktorer i forebyggelsen af radikalisering. PRACTICE adresserer disse udfordringer og støtter lærere i at forebygge radikalisering ved at udvikle og afprøve en innovativ pædagogisk tilgang med brug af participatoriske metoder i samarbejdsprocesser.

ET ÅBENT UNDERVISNINGSPROGRAM FOR LÆRERE PÅ SKOLENS ÆLDSTE KLASSETRIN

Educational resource icon

Hovedresultatet fra PROJEKT PRACTICE vil være et program til forebyggelse af radikalisering. Programmet vil blive udviklet og udbredt som en åben uddannelsesressource, der forsyner lærere med værktøjer til at forstå og forebygge radikalisering i pædagogisk-didaktiske sammenhænge. Programmet vil bidrage til at styrke elevernes kritiske tænkning, medborgerskab og værdier om frihed, tolerance og antidiskrimination. 


PRACTICE programmet vil herved:

  • Udvikle kritisk tænkning og effektive strategier til at engagere elever i lokale, nationale og internationale spørgsmål
  • Adressere kontroversielle emner ved at udfordre elevers forforståelser og misforståelser
  • Udfordre falske nyheder og stimulere forståelse for og accept af mangfoldighed og forskelligheder
  • Styrke kompetencen blandt lærere og skoleledelser til at identificere og mindske potentielle risici i radikaliseringsprocesser
  • Styrke ytringsfrihed gennem elevdeltagelse
  • Styrke positiv problemløsning og udvikle strategier til konfliktløsning


PROJEKT PRACTICE omfatter endvidere

 

  • EN KOMPARATIV ANALYSERAPPORT, der giver et overblik over svagheder såvel som god praksis inden for eksisterende efteruddannelsesprogrammer i Europa – samt metoder og værktøjer til at fremme kritisk tænkning i klasseværelset og forebyggelsestiltag mod radikalisering.
  • EN LÆRERHÅNDBOG med vejledning til brugen af forebyggelsesprogrammet. Håndbogen vil indeholde nødvendig baggrundsviden samt tips og forslag til håndtering af radikaliseringsproblematikker i skolen.
  • ET POLICY NOTAT til politikere og andre beslutningstagere med anbefalinger til en forbedring af strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse med særligt sigte på fornyende undervisning i kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skolemiljøet.


 
Outputs icon

KUNNE DU TÆNKE DIG AT DELTAGE?

 
Get involved icon
Vi er i gang med en undersøgelse, der skal afdække og identificere behovet for strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse for lærere samt behovet for nye pædagogiske metoder til kritisk tænkning og forebyggelse af radikalisering i skolen. Undersøgelsen skal danne grundlag for de videre udviklingsaktiviteter i PROJEKT PRACTICE.


Vi vil gerne involvere 5 skoler, 8 lærere samt 7 skoleledere eller andre relevante aktører i hvert land. Vi vil organisere fokusgrupper og interviews i løbet af de kommende uger, og jeres bidrag vil være meget værdifulde for projektets behovsanalyse og videre udvikling af relevante og effektive metoder. 

Hvis I har lyst til at medvirke: Kontakt os!

Ønsker du at følge med i PROJEKT PRACTICE?

Følg os på FACEBOOK

 

Besøg vores hjemmeside: www.practice-school.eu

 

Kontakt os:

Henning Schultz

+45 40405130

hs@mhtconsult.dk

 

Maia Feldman

+45 29898386

zelmas@hotmail.com

Contact us icon
Practice partners
 
Erasmus+ Logo

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

© PRACTICE


Newsletter developed by Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci


View web version | Unsubscribe