Άσκηση 2: Διαπολιτισμική ευαισθησία

Άσκηση 2: Διαπολιτισμική ευαισθησία

Σε αυτή την άσκηση, θα παρουσιάσουμε το μοντέλο διαπολιτισμικής ευαισθησίας που εισήγαγε ο Bennett. Προτού το κάνουμε αυτό, θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους/-ες σας:

  • Να γράψετε τον δικό σας ορισμό για την έννοια της διαπολιτισμικής ευαισθησίας,
  • Να περιγράψετε ένα άτομο από το περιβάλλον σας, το οποίο θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διαπολιτισμικά ζητήματα, και
  • Να περιγράψετε ένα άτομο που έχετε γνωρίσει και το οποίο συμπεριφέρθηκε επιδεικνύοντας έλλειψη ευαισθησίας απέναντι σε διαπολιτισμικά ζητήματα.