ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Επίλυση συγκρούσεων, ειρήνευση και δραστηριότητες διατήρησης της ειρήνης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Επίλυση συγκρούσεων, ειρήνευση και δραστηριότητες διατήρησης της ειρήνης Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Έντυπα με την περιγραφή της περίπτωσης (βλέπε το παράρτημα) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Πρόσβαση στο διαδίκτυο Διάρκεια: 1 ½ – 2 ώρες Περιγραφή...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων Και Συζήτηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων Και Συζήτηση Χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες. Δώστε σε κάθε ομάδα μία δήλωση, π.χ. «Είμαι μία γυναίκα που δουλεύει σε γραφείο και της έχουν πει ότι δεν μπορεί πια να δουλεύει εκεί γιατί είναι έγκυος», «Όλοι οι άνθρωποι πρέπει...