ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Μέθοδος Δικηγόρου Του Διαβόλου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Μέθοδος Δικηγόρου Του Διαβόλου

Οι μαθητές/-ριες χωρίζονται και εργάζονται σε ζεύγη. Δύο καρέκλες τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. Κάθε άτομο κάθεται στην καρέκλα του, απέναντι από το άλλο άτομο.

Το ένα άτομο επιλέγει τη μία πλευρά του επιχειρήματος και το άλλο επιχειρηματολογεί υπέρ της αντίθετης άποψης.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί ότι υπάρχουν πολωμένες απόψεις στην τάξη ή ανάμεσα σε δύο άτομα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και αποσκοπεί σε μία ελεγχόμενη ανταλλαγή απόψεων.