Logiske fejltyper

Argumenter kan være behæftet med logiske fejltyper, som påvirker argumentets pålidelighed. Afsenderne kan bevidst benytte logiske kneb for at styrke deres argument og svække modstanderens. Det er vigtigt for kritisk tænkning at kunne identificere disse fejltyper og kneb.

Nedenfor nævnes nogle af de hyppigste:

Hasty generalization icon

Hurtig generalisering

Konkludere på grundlag af et atypisk eller for svagt grundlag, ofte med brug af stereotyper.

Nogle unge hærgede en park. Unge er uansvarlige og destruktive.

Hasty generalization icon

Post hoc (falsk årsag)

Antage at fordi en hændelse indtræffer efter en anden, så er den også nødvendigvis forårsaget af denne. Altså: A sker, derefter sker B. Derfor er B forårsaget af A.

Præsidenten hævede skatterne og så steg antallet af forbrydelser. Præsidenten er skyld i stigningen i forbrydelser.

Jeg vaskede min bil og derfor blev det regnvejr.

Slippery slope fallacy icon

Glidebane

En tilstand vil nødvendigvis få alvorlige konsekvenser. Sammenhængen mellem tilstandene bliver ikke begrundet i tilstrækkelig grad.

Hvis du ikke holder op med at ryge cigaretter, så vil du snart gå over til heroin.

weak analogy icon

Svag analogi

Mange argumenter bygger på en analogi mellem to eller flere objekter, ideer eller situationer. Hvis der ikke er en reel lighed, er det tale om en svag analogi.

En pistol ligner en hammer- man kan dræbe med begge. Hvis man vil begrænse salget af våben, bør man også begrænse salget af hammere.

Red herring fallacy icon

Afledning

Man kan undlade at tage stilling ved at indføre irrelevante sagsforhold midt i et argument.

Jeg glemte at købe grøntsager, men jeg købte roser til dig fordi jeg elsker dig.

Ja, mine karakterer er dårlige, men jeg laver meget frivilligt arbejde.

false dicotomy icon

Falsk modsætning

Man kan fremstille en situation således at der kun ser ud til at være to valgmuligheder. Når den ene bliver elimineret, er der kun den tilbage, som det hele tiden har været hensigten at vi skal acceptere. En kompleks situation reduceres til sort og hvid tænkning.

Skolen er forfalden. Vi må rive den ned og bygge en ny eller fortsætte med at sætte elevernes sikkerhed på spil. Det er indlysende at vi ikke kan gå på kompromis med sikkerheden, så vi må rive bygningen ned.

beggining the question fallacy icon

Fordring på bevisgrunden (petitio principii)

De fremførte præmisser er ikke underbyggede. Præmisserne kan være bevist af konklusionen, hvilket gør argumentet cirkulært idet præmissen blot gentages i konklusionen.

Præsident Kennedy vil en fremragende taler fordi han holdt fantastiske taler.

straw man fallacy icon

Stråmand

Man karikerer eller overdriver modstanderens position, derefter argumenterer man mod den overdrevne position, som man selv har opstillet.

A: vi går i biografen i aften
B: Ellers tak, jeg har ikke lyst i dag
A: Du vil aldrig være med til at gøre noget rart.

Hr og Fru Hansen diskuterer rengøringen i kælderen.
Hr Hansen: Vi gjorde rent sidste år, behøver vi gøre rent hver dag?
Fru Hansen: Du vil bare lade alt ligge og flyde altid, det er skørt.

common sense fallacy icon

Sund fornuft

Et argument er sandt fordi det afspejler sund fornuft.

Hvis noget ser grimt ud, så smager det dårligt.

Ad Hominem Fallacy Icon

Gå efter manden (argumentum ad hominem)

Tillægge andre negative motiver og hensigter således at man kan fokusere på personen i stedet for på sagen.

Kandidat A holder ikke sine valgløfter: han var konen utro!

ad ignorantia fallacy icon

Argumentum ad Ignoratiam

Er argument er sandt fordi det ikke er blevet modbevist.

Der er ikke nogen som har protesteret mod dette tiltag, så det er ikke uretfærdigt.

appeal to fear fallacy icon

Appellere til frygt

Man fremmaner en truende fremtid som konsekvens af en bestemt beslutning.

Kandidat A har ikke forstand på udenrigspolitik. Hvis I vælger hende, bliver vi angrebet af terrorister.

appeal to tradition fallacy icon

Tradition er afgørende

En ide begrundes med at den er baseret på tradition.

Vi har altid foretaget denne type ejendomsvurderinger.

Bandwagon fallacy icon

Hoppe på toget

Begrunde en påstand med at alle andre tror eller gør dette.

Vi skal støtte krigen fordi alle patriotiske borgere gør det.

Gambler fallacy icon

Gambling

En tilfældig hændelse kan forbindes med tidligere tilfældige hændelser.

Når et bestemt tal bliver udtrukket, er det mindre (eller mere) sandsynligt at det bliver udtrukket næste gang.

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org