Kognitive bias

De logiske fejltyper bliver bevidst eller ubevidst anvendt for at gøre argumenter mere overbevisende. Men vores egne tankeprocesser er ikke altid rationelle. De kan påvirkes af et ”filter”, som bliver aktiveret på en ubevidst og automatisk måde, hvorved gode logiske beslutninger vanskeliggøres. Dette ”filter” kaldes kognitiv bias og er baseret på vores egne personlige oplevelser og gældende forforståelser. Filteret bliver aktiveret af hjernen til at kategorisere, prioritere og processere mængden af input.

Aviser har ofte en redaktionel vinkel som påvirker hvad og hvordan stoffet fremstilles. Vi har alle meninger og holdninger, som stammer fra kulturelle normer og holdninger. Disse påvirker vores måde at danne meninger og vurdere hvad vi læser eller hører og kan føre til systematiske afvigelser fra standard rationalitet eller sund dømmekraft.

Kommunikative strategier i politik og reklame kan bruge vores kognitive bias til at forme vores holdninger ved at fokusere mere på følelser end på fornuft og logik.          .

Viden om kognitive bias og hvordan vores hjerne virker kan modvirke disse strategier.

Her er en liste over de mest almindelige kognitive bias opdelt i tre kategorier.

OPMÆRKSOMHEDS BIAS

Opmærsomhedsbias er kendetegnet ved ubevidst valg eller fravalg af information.

Bekræftelses- bias

At foretrække information som understøtter vores nuværende synspunkter og afvise information, som ikke gør det.

Forankrings- bias

At tillægge en enkelt information overdreven betydning, hvorved udgangspunktet kan få meget stor betydning for vores beslutninger.

Manglende validitet

At undgå at samle al nødvendig information

SOCIALE BIAS

Vi fortolker og analyserer information under påvirkning af vores relationer til de personer, som forsyner os med information.

jigsaw puzzle icon

Attributionsfejl

At undlade at tage hensyn til situationelle faktorer i vurderingen af andres adfærd.

At tro at en landmand solgte meget korn på grund at hans/hendes hårde arbejde og ikke fordi han/hun havde gode muligheder (bo tæt på markedet), produktionsmidler (nye former for gødning) og  hjælp (familiemedlemmers arbejde).

man in front of mirror icon

Projektion

At overvurdere i hvor høj grad andre deler vores tanker, holdninger og værdier.

Da ebolakrisen brød ud, troede bistandsarbejdere at man i de ramte miljøer ville være positivt indstillet over for oplysningskampagner, men de blev overraskede over befolkningens aggressive holdning.

Stereotyping icon

Stereotypificering

Forvente at en gruppe eller person har visse egenskaber uden at have reel information om personen. Det gør det lettere at identificere fremmede som venner eller fjender, men vi kan gøre det også når det ikke er tale om en faresituation.

PROCES-BIAS

Tendens til at bearbejde information ud fra kognitive faktorer. Når vi benytter ubevidste kognitive fejltyper, kan vi få et fordrejet billede af virkeligheden.

negativity icon

Negativitet

At fokusere næsten udelukkende på det negative.

cluster icon

Cluster illusion

Tendens til at generalisere på grundlag af små mønstre i store datamængder.

Framing icon

Framing

At blive påvirket af hvordan en situation fremstilles.

ANDRE ALMINDELIGE BIAS

Funktionsfiksering

Tendens til at benytte et objekt eller en ide på den traditionelle måde.

Familiarisering

Tendens til at foretrække det kendte.

Stammer ikke herfra

Tendens til at undgå information, ideer og ting som ikke stammer fra ens egen gruppe.

Protest

Behov for at gøre det modsatte for at bevare sin valgfrihed

lightbulb in a box icon

Status Quo Bias

Tendens til at foretrække at alt forbliver ved det kendte.

Contact Us

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Coordinator – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italy

antonella.alessi@danilodolci.org