Aktivitet 3: At bygge broer – et spil om at håndtere kulturelle forskelle

Aktivitet 3: At bygge broer – et spil om at håndtere kulturelle forskelle

Denne øvelse er et spil, der simulerer en situation, hvor forskellige kulturer mødes, og hvor det er nødvendigt at udvikle kulturel opmærksomhed for at kunne arbejde sammen succesfuldt. Typisk vil følelser af usikkerhed opleves. Fejltagelser kan opstå i spillets rum (dette skal afklares på forhånd), og forskellige mestringsstrategier kan afprøves. Den efterfølgende refleksion med hjælp fra observatørgruppen gør det muligt at finde frem til mere og mindre vellykkede kommunikationsstrategier når man møder kulturelle forskelligheder.

Forberedelsesfasen

Gruppen inddeles i tre lige store grupper 

  • En gruppe af eksperter i brobygning A group of engineers/experts in bridge building from your home country
  • En gruppe der er medlemmer af befolkningsgruppen Veram
  • En gruppe af observatører

Grupperne forbereder sig adskilt fra hinanden ved hjælp af deres rolleinstruktioner (se arbejdsark for brobyggere og arbejdsark for Veram-folk). Målet er, at medlemmerne af Veram-kulturen lærer en bestemt brobygningsteknik fra eksperterne. Imidlertid taler begge grupper det samme sprog, men medlemmerne af Veram-kulturen har nogle  kommunikations-vaner (forklaret i rolle instruktionen), som ikke er kendt af eksperterne. Gruppen af mennesker fra Veram skal undersøge deres kommunikationsvaner. Gruppen af eksperter skal undersøge brobygningsteknikken beskrevet i rolleinstruktionerne til forberedelsesfasen.

Spillefasen:

Grupperne har 30 minutter til at vise brobygningsteknikken for Veram-befolkningen. Efter 30 minutter stoppes spillet, også selvom målet ikke er nået. Hvis målet opnås tidligere, kan du stoppe det tidligere.

Hints til facilitatoren: 

For at opnå det fælles mål (at bygge broen) succesfuldt, skal begge parter tilpasse sig hinanden. De kulturelle ‘koder’ må først forståes før kommunikationen overhovedet er mulig. Hjælp ikke med at opdage dette, men lad kultursammenstødet ske!      

Opsamlingsfase:

Hver gruppe bliver bedt om at beskrive deres følelser under spillet fra de respektive positioner. Observatorgruppen kan give feedback fra et udefra perspektiv. Træneren arbejder sammen med gruppen for at udlede de vigtigste erfaringer fra spillet, såsom:

  • især i en interkulturel kontekst er det vigtigt ikke kun at koncentrere sig om det rent faktuelle niveau (opgave-orientering), men også at beskæftige sig med “hvordan’et” i kommunikation
  • for at kommunikation skal lykkes i en interkulturel kontekst er tilpasning nødvendig i form af gensidig “forhandling” om regler og normer for kommunikation
  • mindre vellykket er en strategi, hvor begge grupper insisterer på ens egne vaner (en etnocentrisk tilgang), dette kan endda føre til at sammenbrud i interaktionen
  • hvis kommunikation i en interkulturel kontekst ikke lykkes, fører dette ofte til nedgørelse af den anden gruppe (f.eks. “de er uhøflige / begrænsede” mv). Øvelsen hjælper med at reflektere over sin egen måde at håndtere kulturelle forskelle på.
  • det kan fremhæves, at interkulturelle konflikter oftest opstår fra den måde, vi fortolker “den anden” (en fortolkning om forkert / negativ karakter/ tro? Eller bare anderledes, men ikke ond / uhøflig / ignorant osv.) snarere end fra forskellene i sig selv

Spillet er baseret på publikationen: Kriz & Nöbauer (2002), “Teamkompetenz – Konzepte Trainingsmethoden, Praxis”.

En lignende øvelse kan findes i: Learning from intercultural storytelling – The LISTEN Manual:
https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf